Конференції

Дослідження залежності магнітних властивостей матеріалу на основі порошкового заліза від його пористості

 
Л.Н.Ткаченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/410

Анотація

Запропонована аналітична залежність, що дозволяє визначати магнітні властивості (основну криву намагнічення і магнітну проникність) з врахуванням пористості порошкового матеріалу на основі заліза.