Конференції

Магнітоопір і поляризація спинів електронів в наноструктурі Fe3O4-Y2O3-Fe3O4 при роботі на постійному струмі

А.Ф.Андреєва,
  
В.В.Гавріленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/413

Анотація

Для наноструктури Fe3O4-Y2O3-Fe3O4 визначена залежність поперечного опіру, магнітоопіру і поляризації спинів електронів від величини струму, збуджуючого постійне магнітне поле в шарах феромагнетика, а також від товщини діелектричного прошарку Y2O3. Показано, що в умовах, що забезпечують локальну дію магнітного поля на шари Fe3O4, в них може бути досягнута значна поляризація спинів електронів (до 91%) і відповідний магнітоопір структури Fe3O4-Y2O3-Fe3O4 (до 483%).