Конференції

Моделювання технологічних процесів пресування і штампування двошарових дисперснозміцнених порошкових виробів

  
Г.Г.Сердюк,
 
Л.І.Свістун,
 
Р.Л.Пломод´яло
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #07
http://www.materials.kiev.ua/article/43

Анотація

Математичне моделювання ущільнення двошарового матеріалу дозволило встановити оптимальну схему для гарячого штампування виробу, в якому тонкий шар карбідосталі впресовано в залізний каркас. Схема передбачає одночасне одностороннє ущільнення двох шарів з різною початковою поруватістю.