Використання модельних уявлень для розрахунку ефективної теплопровідності полімерних композиційних матеріалів. Частина 1. Двокомпонентні полімерні композиційні матеріали з дисперсними наповнювачами

В.М.Барановський,
 
Л.В.Барановська,
 
С.В.Темнікова,
 
О.В.Черенков
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/454

Анотація

Розглянуто використання аналітичного методу для визначення ефективної теплопровідності полімерних композиційних матеріалів. Запропоновано фізичну модель двокомпонентного полімерного композиційного матеріалу, що містить дисперсний наповнювач. Модель враховує взаємодію компонент в системі.


ДИСПЕРСНИЙ НАПОВНЮВАЧ, ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ