Конференції

Нові матеріали в якості індікаторних електродів

Г.А.Кальменова,
 
А.С.Мусіна,
 
Т.Маулетули,
 
П.С.Маденова
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/460

Анотація

Розроблені теоретичні основи пошуку нових перспективних матеріалів з цінними фізико-хімічними властивостями, направленими на створення індикаторних електродів дозволили запропонувати елементарний нікель і сплав на його основі – ковар (29НК), а також полімерно-композиційний матеріал – вуглепластик, в якості матеріалів для індикаторних електродів. Показано, що критерієм вибору матеріалів є їх розчинність в ртуті та корозійна стійкість в робочих електролітах, яка в свою чергу визначається складом і будовою їх кристалічної грати, фізико-механічними властивостями оксидних плівок та твердих продуктів реакції, що утворюються на поверхні зразку. Вивчено вплив методів механічної, хімічної та електрохімічної підготовки робочої поверхні вуглепластикового електроду і виявлено особливості процесів, що відбуваються на границі розділу електрод-розчин.


ВУГЛЕПЛАСТИК, ІНВЕРСІЙНА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ, ІНДИКАТОРНИЙ ЕЛЕКТРОД, НИКЕЛЬ, НОВІ МАТЕРІАЛИ, РТУТНО-ПЛІВКОВИЙ ЕЛЕКТРОД, РТУТЬ