Можливості електронно-променевої технології одержання композиційних матеріалів

М.І.Гречанюк
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/461

Анотація

Розглянуто можливості процесів високошвидкісного випаровування і послідуючої конденсації в вакуумі металів та неметалів по створенню нових композиційних матеріалів: дисперсно-зміцнених, мікрошарових, пористих. Наведено приклади їх використання в промисловості.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ, КОНДЕНСОВАНІ З ПАРОВОЇ ФАЗИ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ