Конференції

Одержання дисперсних металів імпульсним електролізом

О.І.Кунтий,
 
О.І.Білань,
 
Є.В.Охремчук,
 
Г.І.Зозуля
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/463

Анотація

Вивчено вплив імпульсного електролізу на формування дисперсного осаду цинку у розчинах ZnCl2 + NH4Cl, срібла і паладію відповідно у розчинах AgNO3 в AN та PdCl2 в DMF. Встановлено, що головними факторами впливу на геометрію частинок дисперсного металу є тривалість імпульсу, паузи та концентрація іонів осаджуваного металу. У середовищі органічних апротонних розчинників (AN, DMF) скорочення тривалості імпульсу дає змогу одержувати нанорозмірні дискретні частинки. Наведено результати SEM-мікроскопії та схеми залежності геометрії частинок від умов електролізу


AN, DMF, ДИСПЕРСНІ ЦИНК, ІМПУЛЬСНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ, НАНОЧАСТИНКИ, ПАЛАДІЙ, СРІБЛО