Зварювання контактів при замиканні електричного кола

Кулас Станіслав
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/470

Анотація

Стаття являє собою аналіз умов зварювання контактів. Зварювання відбувається як наслідок виникнення і гасіння дуги, там де тепловиділення на порядок більше, де матеріал розм"якшується, плавиться і має місце зварювання контактів. Чим вище швидкість зближення контактів, тим коротше час дугового впливу. Висока швидкість має негативний вплив, оскільки це викликає відскок контактних пальців від з"єднання. Зварювання викликане твердінням металу розплавленого містка є граничним випадком опору зварювання. Сила зварювання збільшується на протязі ранніх циклів комутації.


ЗВАРЮВАННЯ, КОНТАКТИ, СПІВУДАРЯННЯ КОНТАКТІВ, ЧАС ГОРІННЯ ДУГИ