Конференції

Регенерація пористих матеріалів методом високовольтного електричного розряду в рідині

О.М.Сизоненко,
 
Є.І.Тафтай,
 
Є.В.Липян,
 
А.С.Торпаков,
 
А.Д.Зайченко,
 
О.В.Кириченко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/479

Анотація

Досліджено особливості регенерації фільтрів штучного походження при високовольтному електричному розряді (ЕР). Встановлено закономірності зв"язку складу робочого середовища з параметрами ЕР впливу для оптимізації змін фільтраційних характеристик в пористих матеріалах. Теоретично обґрунтовано й експериментально встановлено умови для бездефектної регенерації фільтрів.


ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ПОРИСТІСТЬ, ПРОНИКНІСТЬ, СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ, ТИСК ХВИЛІ СТИСНЕННЯ, ФІЛЬТР