Расчет зонной структуры оксида циркония методом нелокального псевдопотенциала

С.М.Зубкова,
 
Л.Н.Русина
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #07
http://www.materials.kiev.ua/article/48

Анотація