Конференції

Отримання і застосування наночастинок, що містять мідь і срібло

К.Г.Лопатько,
 
Є.Г.Афтанділянц,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/480

Анотація

Наведено результати дослідження структури та властивостей наночастинок, отриманих в процесі електроіскрової обробці міді та срібла. Показано вплив потужності електроіскрового розряду на зміну хімічного складу наночастинок. Методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії досліджено хімічний склад поверхні наночастинок. Наведено приклади застосування наночастинок.


ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА, МІДЬ, НАНОЧАСТИНКИ, ПОВЕРХНЯ, СРІБЛО, ХІМІЧНИЙ СКЛАД