Конференції

Оцінка зношування контактних напайок з композиційних матеріалів контакторів електровозів змінного струму

О.А.Тетерко,
 
М.О.Баб’як,
 
Т.Й.Синявський
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/484

Анотація

Розглянуто результати експериментальних досліджень технологічного та експлуатаційного зношування контактних напайок. Визначено імовірність безвідмовної роботи за критерієм товщини напайки при різних пробігах електровозів для різних матеріалів контактних напайок, а також отримано Ƴ-відсотковий ресурс контактів.


ЕРОЗІЯ, ЗНОШУВАННЯ, ІМОВІРНІСТЬ, КОНТАКТНА НАПАЙКА, КОНТАКТОР, НАДІЙНІСТЬ, РЕСУРС