Конференції

ВПЛИВ МАЛИХ ДОБАВОК ЛУГО-ЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЕЛЕКТРОСТРУМУ НА КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛІВ І ФАЗОУТВОРЕННЯ В КОНТАКТНИХ ПРОШАРКАХ

К.М.Єлекоєва,
 
Б.С.Карамурзов,
 
М.С.Карданова,
 
П.К.Коротков,
 
Т.А.Орквасов,
 
В.А.Созаєв
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/488

Анотація

Розглянуто дані по кінетиці контактного плавлення металів із твердими розчинами на основі Sn, Pb, Cd і Tl з добавками луго-земельних елементів при наявності электропереноса в контактних прошарках. Проведений рентгенофазовый аналіз контактних прошарків, що вказує на утворення інтерметалідів. Аналізуються кореляції між швидкістю контактного плавлення і деякими фізико-хімічними властивостями твердих розчинів.


БАРІЙ, КАЛЬЦІЙ, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, КОНТАКТНИЙ ПРОШАРОК, СТРОНЦІЙ, ФАЗОУТВОРЕННЯ