Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ РОБОТИ АДГЕЗІЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ КОНТАКТУ МЕТАЛІВ Іб ПІДГРУПИ З АЛМАЗОМ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/493

Анотація

Виконано дослідження змочуваності, роботи адгезії та механічної міцності контакту для систем розплави металів Іб підгрупи періодичної таблиці Cu, Ag, Au - природний алмаз. Отримані результати показали, що змочуваність і робота адгезії змінюються немонотонно в межах підгрупи зі зростом порядкового номеру металу, а саме зростають в послідовності Au → Cu → Ag. Механічна міцність контакту зростає також немонотонно, але у послідовності Cu → Au → Ag. Робота адгезії срібла до алмазу майже в два рази вища, ніж міді, і майже в п’ять разів вища, ніж золота. При цьому механічна міцність контакту срібла з алмазом майже у 22 рази вища, ніж міді. Причини немонотонної зміни змочуваності і роботи адгезії металів Іб підгрупи до алмазу обговорені на основі класичного рівняння Лондона для енергії ван-дер-ваальсового зв’язку для двох атомів.


АЛМАЗ, РОБОТА АДГЕЗІЇ, СРІБЛО