Конференції

Дослідження капілярних характеристик та плавка сплаву нікель-титан (NiTiNOL ) з ефектом пам"яті форми

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #42
http://www.materials.kiev.ua/article/500

Анотація

Вивчено змочування фториду кальцію розплавами нікель–титан при температурах 1000–1300 °С. Значення крайового кута змочування більші за 90 град. Незмочування дозволило плавити сплав нікеліду титану (NiTiNOL (Ni – 45% (мас.) Ti)), який володіє ефектом пам"яті форми, в тиглях з галогенідного вогнетриву.


ГАЛОГЕНІДНІ ВОГНЕТРИВИ, ЗМОЧУВАННЯ, НІКЕЛІД ТИТАНУ, ПЛАВКА В ТИГЛЯХ, СПЛАВИ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ