Конференції

РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ ПРИ ЗМОЧУВАННІ В ПЕРЕОХОЛОДЖЕНИХ ОСТРІВЦЕВИХ ПЛІВКАХ ОЛОВА

С.В.Дукаров
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/502

Анотація

Наводяться результати досліджень змочування аморфних вуглецевих підкладок , конденсованими за механізмом пара - рідина при різних температурах. Встановлено, що нижче температури плавлення олова, тобто для переохолоджених рідких наночастинок, спостерігається зниження крайового кута змочування зі зменшенням їх розмірів, зумовлене розмірною залежністю поверхневої енергії крапель і міжфазної енергії межі крапля - підкладка. Характер розмірного ефекту зберігається і при переході від незмочування до часткового змочування.


ЗМОЧУВАННЯ, ОСТРІВЦЕВІ ПЛІВКИ, ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ, РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ