Кінетика перетікання краплі розплаву з нейтральної на змочувану поверхню

В.Д.Курочкін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/504

Анотація

Запропоновано математичну модель процесу перетікання краплі розплаву з нейтральної підкладки на змочувану поверхню. Модель ґрунтується на розв’язанні диференційного рівняння процесу перетікання краплі та описанні коефіцієнтів рівняння з позицій теорії перехідного стану. Показано, що за умови розтікання без розривів краплі кінетика перетікання може характеризувати загальну кінетику швидкого розтікання краплі. Розрахунки, які були проведені для систем Cu-Sn, Ge-Sn, Mo-Sn, Ni-Ge, Mo-Ag, C-Si, а також для адгезійно-активного сплаву Cu46Sn4Ti50 по поверхнях з нітриду бору та нітриду кремнію, узгоджуються з експериментальними даними щодо кінетики процесу та початкових швидкостей розповсюдження периметру краплі і свідчать про можливість застосування такого підходу для описання процесу розтікання.


ДИФЕРЕНЦІЙНЕ РІВНЯННЯ ПЕРЕТІКАННЯ, КІНЕТИКА РОЗТІКАННЯ, ТЕОРІЯ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ