Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Кінетика перетікання краплі розплаву з нейтральної на змочувану поверхню

Курочкін В.Д.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/504

Запропоновано математичну модель процесу перетікання краплі розплаву з нейтральної підкладки на змочувану поверхню. Модель ґрунтується на розв’язанні диференційного рівняння процесу перетікання краплі та описанні коефіцієнтів рівняння з позицій теорії перехідного стану. Показано, що за умови розтікання без розривів краплі кінетика перетікання може характеризувати загальну кінетику швидкого розтікання краплі. Розрахунки, які були проведені для систем Cu-Sn, Ge-Sn, Mo-Sn, Ni-Ge, Mo-Ag, C-Si, а також для адгезійно-активного сплаву Cu46Sn4Ti50 по поверхнях з нітриду бору та нітриду кремнію, узгоджуються з експериментальними даними щодо кінетики процесу та початкових швидкостей розповсюдження периметру краплі і свідчать про можливість застосування такого підходу для описання процесу розтікання.


ДИФЕРЕНЦІЙНЕ РІВНЯННЯ ПЕРЕТІКАННЯ, КІНЕТИКА РОЗТІКАННЯ, ТЕОРІЯ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #43 , C.21-35


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн