Конференції

Змочування і контактна межа в системах фторид рідкісноземельного металу-металевий розплав

 
Ю.В.Найдіч,
  
В.Ф.Зінченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/505

Анотація

Методом лежачої краплі з застосуванням способу капілярного очищення розплаву під час експерименту в вакуумі 2×10-3 Па вивчено змочування фторидів скандію, лантану і церію розплавами металів Ga, In, Sn, Pb, Al, Ge, Ag, Au, Cu в інтервалі температур 250-1100 °С. Змочування покращується з підвищенням температури. На контактній межі при взаємодії фторидів рідкісноземельних металів з галієм та алюмінієм має місце утворення летючих продуктів взаємодії AlF3 та GaF3 з формуванням “лунок” під краплями.


ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, МЕТАЛИ ПІДГРУП IБ, IIIА ТА IVА, ФТОРИДИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ