ЗМОЧУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОКСИДІВ АЛЮМІНІЮ, ЦИРКОНІЮ, КРЕМНІЮ І ТИТАНУ ПЛАЗМОЮ КРОВІ ЛЮДИНИ І ФІЗІОЛОГІЧНИМ РОЗЧИНОМ

Н.В.Бошицька
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/506

Анотація

Досліджували процеси змочування оксидів ZrO2, SiO2, Al2O3 та TiO2 неорганічними (дистильована вода) і біологічними (плазма крові людини, фізіологічний розчин) середовищами. Крайові кути змочування θ° визначали, проектуючи краплю на екран і розраховуючи за допомогою кутоміра кут між дотичною до зображення краплі і проекцією крайової лінії, що проходить через крапку розділу трьох фаз. Роботу адгезії розраховували по рівнянню Дюпре Wa = σжг (1 + cosθ). Показано, що зразки Al2O3, Zr2 і Ti2 активно змочуються фізіологічним розчином, який містить 0,9%-ний NaCl. Це можна пояснити утворенням при їхній взаємодії з хлоридом натрію легкорозчинних солей AlCl3, ZrCl4 і TiCl4. Хлорид кремнію SiCl4 є хімічно стійкою сполукою і його утворення блокує пори зразка, перешкоджаючи його змочуванню. При взаємодії зразків оксидів із плазмою крові молекули білків, зв"язані з молекулами води, утворюють великі колоїдні мицели із сильними міжмолекулярными зв"язками. Елементи з високим ступенем окиснення Al3+, Si4+, Zr4+ і Ti4+ активно взаємодіють із плазмою крові людини, утворюючи з білками колоїдні комплекси - мицели, що перешкоджає змочуванню зразків.


ЗМОЧУВАННЯ, ОКСИДИ, ПЛАЗМА КРОВІ, ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗЧИН