Конференції

Кінетика диспергування при відпалі на повітрі золотих наноплівок, нанесених на оксидні матеріали

І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
  
С.В.Дукаров,
 
О.П.Кришталь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #43
http://www.materials.kiev.ua/article/509

Анотація

Досліджено кінетику диспергування, що відбувається в золотих наноплівках товщиною 100 нм, нанесених на поверхні алюмооксидної кераміки, лейкосапфіру і кварцового скла та відпалених на повітрі при температурах 800-1000 °С протягом різних часових проміжків. Виявлено, що кінетика диспергування має практично однаковий характер для всіх трьох досліджених оксидів і складається з досить повільного фрагментування плівок в результаті відпалу при 800 °С, котре значно прискорюється при підвищенні температури, особливо в діапазоні 900-950 °С. В результаті подальшого відпалу при температурах 950-1000 °С відбувається лише процес набування фрагментами плівок більш-менш округлої форми.


ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, ЗОЛОТІ НАНОПЛІВКИ, КІНЕТИКА, ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ