Конференції

Розрахунок теоретичної міцності в композитах LaB6—MeB2 (Me - Ti, Zr, Hf) евтектичного складу

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/515

Анотація

Розраховано з перших принципів теоретичну міцність і модуль Юнга боридів LaB6, MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf), а також композитів LaB6—MeB2 евтектичного складу при одноосьових деформаціях. Отримані значення модуля Юнга боридів близькі до своїх експериментальних значень з урахуванням того, що при розрахунках розглядалися лише ідеальні монокристали.


ЕВТЕКТИКА, КОМПОЗИТ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ