Конференції

Першопринципне дослідження атомної та електронної структур аморфного вуглецю

   
Н.Ю.Павлова,
 
Д.В.Дімарчук,
 
О.Ю.Хіжу,
 
П.Л.Скринський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/517

Анотація

В рамках молекулярної динаміки на основі першопринципного методу псевдопотенціалу досліджено ряд модельних зразків аморфного вуглецю з різною густиною. Показано, що умови моделювання сильно впливають на співвідношення атомів в sp2 - і sp3 -конфігураціях в отриманих модельних зразках. Розрахунки щільності електронних станів аморфних структур показали, що при зростанні числа трикратно координованих атомів поодинокі рівні в енергетичній щілині вище і нижче рівня Фермі трансформуються в широку смугу. Результати розрахунків використано для інтерпретації структурних і оптоелектронних властивостей аморфних фаз вуглецю.


АМОРФНИЙ ВУГЛЕЦЬ, АТОМНА СТРУКТУРА, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА, ОПТОЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ., ПЕРШОПРИНЦИПНИЙ МЕТОД ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ, ЩІЛЬНІСТЬ СТАНІВ