Модель непружної деформації монокристалічних суперсплавів: явна схема інтегрування

В.М.Кіндрачук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/518

Анотація

Cформульовано континуальну модель, котра описує в’язкопластичну і пластичну течії монокристала на макроскопічному рівні. Модель відповідає довільним термомеханічним навантаженням в умовах як помірних, так і високих температур для малих деформацій. Особлива увага приділена чисельному розв’язку еволюційних рівнянь і встановленню активних систем ковзання монокристала. Інтегрування еволюційних рівнянь здійснено методом Рунге—Кутти.


ІНТЕГРУВАННЯ РІВНЯНЬ СТАНУ, НЕПРУЖНА ТЕЧІЯ МОНОКРИСТАЛІВ