Розвиток анізотропії пластичного деформування порошкових тіл при пресуванні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/520

Анотація

Досліджується, яким чином анізотропія пористого тіла, що викликана формою і розташуванням пор, змінюється в процесі пресування порошків. Аналіз базується на методі прямого багатомасштабного моделювання, запропонованого авторами раніше. Встановлено, що внесок анізотропії стає суттєвим для схем деформування пористих тіл, близьких до вільного осадження. У випадку пресування порошків в прес-формах припущення про ізотропну пластичну поведінку є досить точним наближенням. В якості прикладу розглянуто розподіл набутої анізотропії порошкового тіла при пресуванні втулки синхронізатора.


МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРОШКИ, ПРЕСУВАННЯ