Конференції

Розробка розрахункової моделі оптимізації структури енергоємних композитів за теплофізичними характеристиками їх складових

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/521

Анотація

Розроблено математичну модель, алгоритм і комп"ютерну програму розрахунку ефективних теплофізичних характеристик фрикційних композитів за теплопровідністю, теплоємністю, щільністю та об"ємною часткою складових композиції.


ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ФРИКЦІЙНІ КОМПОЗИТИ