Конференції

Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення фрактальної розмірності структури матеріалу по зображенням, отриманим за допомогою електронної мікроскопії

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/525

Анотація

Описано алгоритми обчислення фрактальної розмірності структури матеріала по зображенням, отриманим за допомогою електронної мікроскопії, які можуть бути легко уніфіковані, та описано комп’ютерну реалізацію цих алгоритмів для обчислення фрактальної розмірності зображень.


РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ, СТРУКТУРА, ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ