Моделювання ущільнення біпористих порошкових виробів, що мають похілі до напрямку пресування поверхні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/526

Анотація

Методом, що представляє собою комбінацію методів дискретних і скінченних елементів, розглянуто особливості ущільнення біпористих порошкових виробів, що мають похилі до напрямку пресування поверхні. Досліджували розподіл пористості й накопиченої пластичної деформації матеріалу, особливості ущільнення порошків, що представляють собою суміш різних матеріалів, а також зміну форми частинок при деформуванні. Результати моделювання можуть бути використані при оптимізації процесів пресування виробів.


БІПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПОХИЛІ ПОВЕРХНІ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ