Конференції

Молекулярно-динамічне моделювання взаємодії двох домішкових атомів заміщення в ГПУ кристалі

В.І.Бєлан,
 
А.І.Ландау
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/530

Анотація

Методом комп’ютерного моделювання досліджено взаємодію двох однакових домішкових атомів заміщення в ГПУ кристалі при їх різних атомних радіусах та різних енергіях зв’язку з власними атомами кристала. Виявлено, що в залежності від вибору параметрів домішковий атом може або стягувати або розпирати кристалічну гратку. При малих відстанях між двома домішковими атомами, що стягують гратку, вони притягуються один до одного. При великих відстанях взаємодія між будь-якими домішковими атомами знаходиться у згоді з теорією пружності.


ГПУ ГРАТКА, ДОМІШКОВІ АТОМИ ЗАМІЩЕННЯ, ЕНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ, МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМІЧНЕ КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПОТЕНЦІАЛ ЛЕННАРД- ДЖОНСА