Всебічне розтягнення сферичних нанокристалів молібдену

В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/560

Анотація

Представлено результати комп’ютерного моделювання всебічного розтягнення сферичних нанокристалів молібдену діаметром 10,1 нм і з числом атомів 34 621. Досліджено атомні механізми зародження і розвитку тріщин в ОЦК металах в умовах стримування механізмів пластичної деформації у широкому інтервалі температур — від 0 до 2800 К .


АТОМНІ МЕХАНІЗМИ ДЕФОРМАЦІЇ, ВСЕБІЧНЕ РОЗТЯГНЕННЯ, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МОЛІБДЕН, НАНОКРИСТАЛИ, РУЙНУВАННЯ