Вплив розміру зерна на параметри зміцнення

 
В.І.Даниленко,
 
Писаренко В.О.†
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/562

Анотація

Розглянуто вплив розміру зерна на закономірності формування кривих зміцнення. Проаналізовано структурну чутливість кривих істина напруга—істина деформація в рамках теорії Конрада і кінетичної теорії зміцнення. Структурна чутливість швидкості зміцнення на стадії формування нанозерен пояснюється особливою роллю границь в зародженні поблизу них ротаційних дефектів.


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ДЕФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА, ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, КРИВІ НАВАНТАЖЕННЯ, НАНОСТРУКТУРА, ПАРАМЕТРИ ЗМІЦНЕННЯ, РОЗТЯГ