Конференції

Особливості переходу аморфних сплавів на основі алюмінію в кристалічний стан при термічному та механічному впливах

О.А.Щерецький,
 
В.Л.Лахненко,
 
В.С.Шуміхін,
 
А.В.Соловйова
 

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/565

Анотація

Методами ДСК і ДМА досліджений вплив умов одержання та додаткового легування La і Co на особливості кристалізації аморфного сплаву Al86Y8Ni6. Встановлено, що часткова заміна ітрію лантаном (50/50) або нікелю кобальтом (50/50) сприяє підвищенню термічної стійкості аморфного стану за рахунок збільшення температури та енергії активації кристалізації. Встановлені залежності зміни властивостей аморфних сплавів від режимів термічної обробки пояснені у рамках полікластерной моделі аморфного стану.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, АМОРФНИЙ СТАН, ДИНАМІЧНИЙ МЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЛЕГУВАННЯ, ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ