Конференції

Виготовлення остового аноду для керамічних паливних комірок та дослідження його механічної поведінки

Є.М.Бродніковський,
  
В.І.Чедрик,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/570

Анотація

Запропоновано альтернативний метод виготовлення аноду для керамічних паливних комірок, який забезпечує високу міцність відновленого аноду за рахунок цирконієво-керамічного остову. Металева фаза вводиться просоченням остову сіллю Ni(NO3)2•6H2O. Міцність керамічного остову знаходиться в межах 100 МПа і не зменшується після відновлення Ni. Метод забезпечує рівномірний розподіл компонентів композита в об’ємі і утворення в ньому безперервних трифазних меж (Ni—ZrO2—пора).


АНОД NI—ZRO2, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, ПРОСОЧЕННЯ