Конференції

Спікання нанокристалічних манганітів

С.Ю.Прилипко,
 
Г.Я.Акимов,
 
В.В.Бурховецький,
  
А.В.Жебель
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/571

Анотація

Досліджено вплив температури і часу спікання на мікроструктуру, щільність і питомий електроопір манганіт-лантанової кераміки складів La0.7Mn1.3O3±? і (La0.65Sr0.35)0.8Mn1.2O3±?. Cпікання нанокристалевих компактів із середніми розмірами кристалітів від 5 до 200 нм показало, що розмір кристалітів 30 нм є оптимальним для отримання високощільної кераміки. Встановлено, що тривалість термообробки сприяє більшою мірою процесам спікання, ніж росту зерен.


КЕРАМІКА, МАНГАНІТ ЛАНТАНУ, СПІКАННЯ, СТРУКТУРА, ЩІЛЬНІСТЬ