Механічна поведінка інтерметаліду Ti3Sn з різним вмістом олова

  
Ю.В.Фартушна,
 
М.В.Ремез,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/572

Анотація

Досліджено бінарні сплави інтерметаліду Ti3Sn з різним вмістом олова. Виявлено різке підвищення пластичності, зниження модуля пружності в порівнянні з інтерметалідом стехіометричного складу. Найбільший ефект проявляється в сплаві складу (% (ат.)) 75,5Ti—24,5Sn. Цей інтерметалід демонструє термо¬пружну поведінку, що є підставою для припущення наявності у нього мартенситного перетворення.


ДІАГРАМА СТАНУ, ІНТЕРМЕТАЛІД, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПРУЖНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ