Конференції

Вплив церію на підвищення критичної температури жароміцності титанового сплаву ВТ1-0

І.В.Моісеєва,
 
В.К.Піщак
 

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/575

Анотація

Показано, що легування жароміцного титанового сплаву ВТ1-0 малими домішками Ce (0,05% (мас.)) приводить до підвищення критичної температури жароміцності цього сплаву.


ЖАРОМІЦНІСТЬ, КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА ЖАРОМІЦНОСТІ, ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ