Конференції

До питання про фактори, що зумовлюють спотворення атомної гратки: комплексні дослідження впливу домішків d-металів в хромі

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/576

Анотація

Представлено результати електронно-мікроскопічних, рентгенодифракційних та РФС досліджень модельних сплавів хрому с d-металами, які мають едину ОЦК структуру, але різні типи магнітного упорядкування (V ОЦК-ПМ, Mn ОЦК-АФМ, Fe ОЦК-ФМ). Аналізується роль домішок у формуванні локальних змін у атомній структурі, тонкому фазовому складі й мікротвердості матеріалу.


ДОМІШКИ, ІЗОМОРФНЕ ЗАМІЩЕННЯ, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ТОНКИЙ ФАЗОВИЙ СКЛАД