Застосування динамічної твердості за Мартелем до проблеми проникнення

Ю.В.Мільман,
 
Л.В.Гончарук,
 
Л.В.Мордель
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/585

Анотація

Проникнення недеформівним кінетичним індентором (KEP) в цілому можна розглядати як “глибоке” індентування. На прикладі алюмінієвих сплавів було показано, що динамічна твердість за Мартелем HMRd може бути використана для опису цього процесу. HMRd може бути розрахована із співвідношення , де m — маса KEP, v — швидкість перед зіткненням з мішенню і V — об"єм каналу проникнення. Балістичну межу VC мішені із заданою товщиною l можна розрахувати по рівнянню для KEP з даної масою m і діаметром d. Повний текст


ДИНАМІЧНА ТВЕРДІСТЬ, ПРОНИКНЕННЯ, ТВЕРДІСТЬ ВІД ГЛИБИНИ ПРОНИКНЕННЯ, ТВЕРДІСТЬ ПО МАРТЕЛЮ