Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

№ 18 2012 рік

Зміст

†Ю.В.Мільман, М.О.Єфімов, І.В.Гончарова
Квазікристали — новий клас твердих тіл з унікальними фізичними властивостями
3
†Ю.В.Мільман, Н.П.Захарова, М.О.Єфімов, А.О.Шаровський, М.І.Даниленко
Наноструктурні сплави системи Al—Fe—Cr,зміцнені квазікристалічними частинками для використання при підвищених температурах
16
О.Д.Васильєв, В.Ю.Баклан, М.М.Бричевський, Є.М.Бродніковський
Керамічні паливні комірки: час структурної оптимізації
25
†Ю.В.Мільман, О.А.Голубенко, І.В.Гончарова, М.О.Єфімов, В.В.Купрін, С.І.Чугунова
Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації
42
І.І.Іванова, М.В.Буланова, М.В.Карпець, Ю.М.Подрезов, Ю.В.Фартушна
Аналіз кристалоструктурних перебудов інтерметаліду Ti3Sn
51
†Ю.В.Мільман, Н.П.Коржова, Т.М.Легка, †Н.Ю.Порядченко, Н.М.Мордовець, І.В.Воскобойнік, В.Х.Мельник
Нові леговані сплави на основі L12 інтерметаліду системи Al—Ti—Cr з підвищеною жаростійкістю
59
Ю.М.Подрезов, І.Д.Горна, М.В.Ремез, В.С.Голтвяниця, С.К.Голтвяниця
Температурна залежність механічних властивостей сплавів на основі інтерметаліду TiAl
67
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, Е.П.Печковський
Визначення величин деформації та напруження початку пластичної деформації в матеріалах методом інструментального індентування
75
†Ю.В.Мільман, Л.В.Гончарук, Л.В.Мордель
Застосування динамічної твердості за Мартелем до проблеми проникнення
85
Ю.М.Подрезов, В.І.Даниленко
Лінійне зміцнення при великих деформаціях
92
Д.Г.Вербило
Аналітичний опис кривих деформування матеріалів
104
К.М.Борисовська
Моделювання поведінки дислокаційного ансамблю поблизу вершини тріщини при постійному навантаженні
112
М.П.Бродніковський, М.О.Крапівка, Ю.Ю.Зубець, Г.Ф.Саржан, Д.М.Бродніковський, А.В.Самелюк
Вплив легування та термічної обробки на зміцнення сплавів на основі Zr—Nb
120
Т.О.Єпіфанцева, О.Ю.Коваль, †В.В.Скороход, М.Б.Штерн
Вплив співвідношення розміру частинок компонентів суміші на структуру гетерогенного матеріалу Cu—20% (мас.) W
127
Ю.М.Подрезов, А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, Я.І.Євич
Контактоутворення при імпульсному гарячому пресуванні в порошкових двокомпонентних системах Cu—Ni та Ag—Ni
139
Г.С.Олєйник, В.Ф.Горбань, В.М.Волкогон, В.М.Волкогон, А.В.Котко, А.В.Степаненко, В.М.Верещака
Про природу зміцнення вюртцитного нітриду бору при високих тисках та температурах
150
М.І.Гречанюк
Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею Повідомлення 3. Мікропористі матеріали
162
Л.М.Грищишина
Домішкова інженерія: вплив енергетичних факторів атомної та електронної підсистем на зміцнення зерна титанових сплавів
170