Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Температурна залежність механічних властивостей сплавів на основі інтерметаліду TiAl

Подрезов Ю.М., Горна І.Д., Ремез М.В., Голтвяниця В.С., Голтвяниця С.К.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/583

Досліджено температурну залежність міцності та пластичності сплавів на основі інтерметаліду TiAl. Вивчено вплив ніобію, хрому, молібдену та деяких РЗМ на фазовий склад, структуру та механічні характеристики титан-алюмінідних сплавів. Механічні властивості сплавів визначали за результатами випробувань на стиснення в інтервалі температур від кімнатної до 800оС. Закономірності поширення тріщини вивчали за результатами фрактографічного аналізу зразків, випробуваних на згин, і за рельєфом, що виникає на боковій поверхні зразка при стисненні. Показано, що сплави, леговані ніобієм у поєднанні з іншими корисними добавками, демонструють міцність понад 1000 МПа, границю плинності вищу за 700 МПа та пластичність при стисненні >5% у широкому діапазоні температур випробувань, що робить їх перспективними для використання в якості конструкційних матеріалів. Повний текст


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #18 , C.67-74


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн