Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації

Мільман Ю.В., Голубенко О.А., Гончарова І.В., Єфімов М.О., Купрін В.В., Чугунова С.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/580

Завдяки позитивному впливу інтерметаліду Al3Sc, який утворюється при легуванні скандієм сплавів алюмінію, на механічні властивості цих сплавів представляє значний інтерес вивчення механічної поведінки цього інтерметаліду в широкому температурному інтервалі. Інтерметалід Al3Sc отримано за допомогою технології швидкого охолодження з рідкого стану у вигляді пласкої пластини товщиною 1,85 мм. Для дослідження структури і механічних властивостей було задіяно рентгенофазовий аналіз, оптичну мікроскопію, сучасні методи індентування в інтервалі температур -196...615оС. Показано, що температурна залежність твердості Al3Sc має немонотонний характер. В інтервалі температур 450—550оС виявляється максимум, який можна розглядати як результат утворення “сидячих” конфігурацій дислокацій, що є типовим для ряду інтерметалідів. Виконаний термоактиваційний аналіз процесу пластичної деформації з визначенням енергії активації руху дислокацій, активаційного об‘єму та параметрів деформаційного зміцнення показав, що механізм деформації інтерметаліду Al3Sc є дислокаційним подібно до кристалів зі значною ковалентною складовою в міжатомному зв‘язку. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД AL3SC, МІЦНІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #18 , C.42-50


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн