Конференції

Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації

Ю.В.Мільман,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/580

Анотація

Завдяки позитивному впливу інтерметаліду Al3Sc, який утворюється при легуванні скандієм сплавів алюмінію, на механічні властивості цих сплавів представляє значний інтерес вивчення механічної поведінки цього інтерметаліду в широкому температурному інтервалі. Інтерметалід Al3Sc отримано за допомогою технології швидкого охолодження з рідкого стану у вигляді пласкої пластини товщиною 1,85 мм. Для дослідження структури і механічних властивостей було задіяно рентгенофазовий аналіз, оптичну мікроскопію, сучасні методи індентування в інтервалі температур -196...615оС. Показано, що температурна залежність твердості Al3Sc має немонотонний характер. В інтервалі температур 450—550оС виявляється максимум, який можна розглядати як результат утворення “сидячих” конфігурацій дислокацій, що є типовим для ряду інтерметалідів. Виконаний термоактиваційний аналіз процесу пластичної деформації з визначенням енергії активації руху дислокацій, активаційного об‘єму та параметрів деформаційного зміцнення показав, що механізм деформації інтерметаліду Al3Sc є дислокаційним подібно до кристалів зі значною ковалентною складовою в міжатомному зв‘язку. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД AL3SC, МІЦНІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА