Вплив легування та термічної обробки на зміцнення сплавів на основі Zr—Nb

   
Г.Ф.Саржан,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/589

Анотація

Досліджували вплив легування цирконію ніобієм, хромом, залізом і оловом на структуру, фазовий склад і міцність сплавів. Встановлено, що комплексне легування цирконію ніобієм, хромом і залізом є найбільш ефективним для зміцнення. Показано, що в литому сплаві Zr—1Nb—0, 5Cr—0,5Fe, отриманому аргоно-дуговою плавкою, спостерігається виділення частинок інтерметаліду і частинок твердого розчину на основі ніобію. При збільшенні кількості введеного ніобію до 2,5% (мас.) в литому сплаві виявляються тільки частинки інтерметаліду. Загартування з β-області сплаву Zr—2,5Nb—0,5Cr—0,5Fe приводить до подрібнення зерен α-Zr і частинок інтерметаліду. Вивчено можливість управління зміцненням α-фази в результаті утворення твердого розчину, виділення частинок різного типу і зміни розміру зерен за допомогою термічної обробки і легування. Повний текст


ГАРТУВАННЯ, ЗМІЦНЕННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД, ЛЕГУВАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА