Конференції

Вплив співвідношення розміру частинок компонентів суміші на структуру гетерогенного матеріалу Cu—20% (мас.) W

  
В.В.Скороход,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/590

Анотація

Вивчено процеси формування порошкових композицій мідь—вольфрам для одержання оптимальних з точки зору практичного використання фізико-механічних властивостей неспечених пресовок. Виявлено вплив співвідношення розмірів частинок матриця/вкраплення R(Cu)/R(W) при фіксованому вмісті вольфраму у суміші на структуру та фізико-механічні властивості холоднопресованих матеріалів Cu—20% (мас.) W. Фрактографічні дослідження дозволили встановити характерний для даної композиції механізм формування пористості, при якому певна частина пор утворюється за рахунок пружної деформації частинок вольфраму в процесі холодного пресування. Показано, що структура гетерогенного холоднопресованого матеріалу Cu—20% (мас.) W має ізотропний характер незалежно від значень співвідношення розмірів частинок матриця/вкраплення R(Cu)/R(W), при чому міцність матеріалу із зростанням цього співвідношення збільшується. Значення модуля пружності корелюють із величиною питомого електроопору. Рекомендоване співвідношення розмірів частинок матриця/ вкраплення в досліджених гетерогенних матеріалах складає R(Cu)/R(W) = 10, що дозволяє збільшити ефективніть використання виробів у якості елементів кумулятивного заряду. Повний текст


ГЕТЕРОГЕННИЙ МАТЕРІАЛ, МІЦНІСТЬ, НЕСПЕЧЕНА ПРЕСОВКА, ПЛАСТИЧНА МАТРИЦЯ, СТРУКТУРА