Конференції

Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею Повідомлення 3. Мікропористі матеріали

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/593

Анотація

Розглянуто сучасний стан проблеми отримання конденсованих з парової фази мікропоруватих композиційних матеріалів. Розмір пор в матеріалах регулюється зміною концентрації введеної другої фази і температурою осадження. В якості другої фази можуть бути використані невидаляємі з металічної матриці тугоплавкі оксиди або видаляємі хлориди і фториди S і Р підгруп періодичної системи Менделеєва. В загальному випадку об’єм відкритих пор можна регулювати від 0 до 50% , а середній розмір пор — від 0,1 до 8 мкм. Конденсовані мікропоруваті матеріали можна наносити на вироби в вигляді покриттів або отримувати масивні листові заготовки діаметром до 1 м і товщиною до 6 мм. Повний текст


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТЕХНОЛОГІЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МІКРОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ