Конференції

Домішкова інженерія: вплив енергетичних факторів атомної та електронної підсистем на зміцнення зерна титанових сплавів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/594

Анотація

Методами рентгенівської дифракції, ТЕМ, РФС і анодної поляризації спільно з вивченням концентраційної залежності мікротвердості і корозії сплавів отримано підтвердження узгодженого з енергетичними характеристиками атомної та електронної структури поведінки домішок у сплавах Ti—Me (Sc, V, Cr, Fe, інш.). Поєднання прогнозної теорії з експериментом, що відображає взаємозв’язок ланцюжка впливів енергетичних факторів починаючи від атомно-електронного рівня до мезо- і мікрорівня, і вивченням реальних макроскопічних властивостей дозволяє вважати даний підхід перспективним як у фундамен¬тальних дослідженнях, так і для розробок нових технологій. Повний текст


ДОМІШКОВА ІНЖЕНЕРІЯ, ЕКСТРЕМАЛЬНІ ВПЛИВИ, ЕНЕРГЕТИЧНІ БАР’ЄРИ, ЖАРОМІЦНІ МАТЕРІАЛИ, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ІЗОМОРФІЗМ, КОРОЗІЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, САМОРЕГУЛЮВАННЯ