Розрахунок потенціалу в області відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/597

Анотація

Розроблено математичну модель розподілу потенціалу та густини струму в області відшарування ізоляції від поверхні трубопроводу. Проведено розрахунки за цією моделлю, їх результати зображено на графіках.


ГУСТИНА СТРУМУ, ОБЛАСТЬ ВІДШАРУВАННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ