Конференції

Вплив схеми ущільнення на розподіл залишкової пористості і характер деформування частинок при пресуванні біпористих порошкових середовищ в жорсткій матриці

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/606

Анотація

Розглянуто процес пресування біпористих порошкових середовищ у жорсткій матриці. Досліджено різні схеми ущільнення: одностороннє, двостороннє і несиметричне пресування. Моделювання виконано методом, що поєднує континуальний (метод скінчених елементів) і дискретний (метод дискретних елементів) підходи. Встановлено закономірності впливу зовнішнього тертя на розподіл залишкової пористості і характер деформування частинок в різних областях виробу. Результати моделювання можуть бути використані при оптимізації технологічного процесу пресування.


БІПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ