Конференції

Особливості змочуваності фторідів лужно-земельних металів розплавами припоїв Cu––Sn––Ti і In––Ti

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/619

Анотація

Вивчена змочуваність фториду кальцію розплавами мідь––олово––титан і індій––титан. Встановлено можливість використання In––Ti і (Cu––20% (ат.) Sn) + 5% (ат.) Ti припоїв для пайки фторидів лужно- земельних металів при температурах 700 і 900°С відповідно.


ЗМОЧУВАННЯ, ПАЙКА, ПРИПОЇ, ФТОРИД КАЛЬЦІЮ