Конференції

Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі мідних наноплівок, нанесених на безкисневі неорганічні матеріали

І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
  
В.М.Ткач,
 
Т.М.Бєляєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/622

Анотація

Досліджено кінетику диспергування мідних наноплівок товщиною 100 нм, які нанесені на поверхні кераміки на основі Si3N4, щільного графіту та скловуглецю та відпалені у вакуумі при температурах 800-1000°С протягом різних часових проміжків. Встановлено, що мідні наноплівки в результаті відпалу при 800°С залишаються практично без змін на всіх трьох досліджених неметалевих матеріалах навіть при тривалому відпалі. Деякі зміни морфології мідних плівок спостерігаються при відпалі при 900°С не менше 10 хв, а вже після 20 хв відпалу плівка міді на всіх зразках суттєво диспергує. При збільшенні температури відпалу мідної плівки від 900 до 1000°С диспергування її значно інтенсифікується на всіх матеріалах.


БЕЗКИСНЕВІ НЕОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, МІДНІ НАНОПЛІВКИ