Електроосадження покриттів молібдену, вольфраму та їх карбідів з іонних розплавів

І.І.Габ
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/623

Анотація

Досліджено електроосадження молібдену, вольфраму та їх карбідів з галогенідно-оксидних і оксидних карбонатовмісних розплавів. Показано, що склад катодних продуктів визначається концентрацією вуглецевмісного компонента. Вивчено вплив умов (складу розплаву, матеріалу підкладки) і параметрів (температури, катодної густини струму, тривалості електролізу, нестаціонарних струмових режимів) електролізу на склад і структуру покриттів.


ВОЛЬФРАМ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ, ІОННІ РОЗПЛАВИ, КАРБІДИ, МОЛІБДЕН, ПОКРИТТЯ